Rīga dimd: pastaiga un atmiņas par Rīgu

Vāku zīmējis Egils Krolls.
Grāmata veltīta meitai Zaigai Tums, dz. Krolls.