Līdzsvara robežas

Agitas Dragunas pirmajā dzejoļu krājumā ievietotie dzejoļi skan kā lūgšana, grēksūdze, kā vairogā iegravēta devīze. Tajos nav vienmuļības, jo, paļaujoties noslēpumainai iekšējās dzīves loģikai, mainās dievi, pretspēki un pati mūžība.

Izdevējs

Apgāds "Daugava"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984-531-06-6

Redaktors

Darba autors

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1999, Rīga

Sarakstīšanas laiks/vieta

1986 – 1999