Puškānu sala

Romāna atkārtots izdevums, pirmizdevums 1947. gadā.
Triloģijas "Puškānu sala" 1. daļa, kas vēsta par Latgales cilvēku likteņiem sava laika oficiālajā ideoloģiskajā garā, vienpusīgā šķiriskā skatījumā.

Izdevējs

Latvijas Valsts izdevniecība

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1961, Rīga