Rainis radošo meklējumu spogulī

Literatūrzinātnisku rakstu krājums.
Sastādītāja Gundega Grīnuma.
Priekšvārda "Turpinām iepazīt Raini" autors Viktors Hausmanis.
Māksliniece Ināra Jēgere.
Dinas Dzelmes zīmējumi.

Anotācija
Rakstu krājums iznāk, sagaidot dzejnika J. Raiņa (1865-1929) 135. dzimšanas dienu. Tajā īpaša uzmanība pievērsta dzejnieka nepabeigtajām un iecerētajām lugām. Rainis, būdams nacionāli noskaņots, vienlaikus pēc domāšanas plašuma un vēriena bija Eiropas cilvēks. Tupinās viņa plašās un daudzveidīgās daiļrades un personības pētīšana.

Saturs
Viktors Hausmanis. Turpinām iepazīt Raini
Gundega Grīnuma. Gēte, Rainis un pasaules literatūra
Biruta Gudriķe. Itāliešu klasiķi Raiņa daiļradē
Benedikts Kalnačs. Poētikas laikmetīgums Raiņa lugās "Spēlēju, dancoju" un "Daugava"
Viktors Hausmanis. Raiņa ieceru universālisms nepabeigtajās lugās
Janīna Kursīte. Raiņa "Imants" šodien
Zanda Gūtmane. Kaja sapņa interpretācija nepabeigtajā traģēdijā "Kajs Grakhs"
Gundega Grīnuma. "Es vairāk negribu - tik taisnību". Raiņa aizsāktās lugas "Nodevējs" tapšanas un publicēšanas vēsture
Saulcerīte Viese. "Tālo noskaņu" dzejoļi Raiņa un Aspazijas vēstulēs
Jānis Zālītis. Raiņa tulkotājs Boriss Melngailis

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984698270

Recepcijas persona

Sastādītājs

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

2001, Rīga