S bilžu grāmata

"S" ir Eināra Pelša otrais dzejoļu krājums.

Kritikas vērtējums
"Kopumā šķiet, ka autors nemitīgi cenšas salāgot savas abstraktās pārdomas ar dzīves un poēzijas konkrētību, izsecinātus ideālus ar reālu cilvēcisko vājumu un mūsu daudzo iedomu inherento bezcerīgumu, paša gara dzīvi ar ikdienas dzīvi, un dzejas interesantums rodas to saplūsmes punktos [..] un sevišķi tad, kad ar valodas līdzekļiem bieži pārsteidzošā un asprātīgā veidā atklājas šo būtībā vienkāršo problēmu neticami daudzslāņainais savijums, tas, kā pretrunīgums sadzīvo ar harmoniju."

Elsbergs, Jānis. Palēcienā ar svaru bumbu. Latvju Teksti, Nr. 10, 2012.

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984875125

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

2012, Rīga
Izdevējs: Iespēju grāmata