Kurzemes dzejnieks Kristofors Fīrekers

Kurzemes dzejnieks Kristofors Fīrekers: dzīve un dziesmas, Māras Grudules apcerētas un sakārtotas.
Vāka dizains: Baiba Lazdiņa.

Saturs
Māra Grudule. Kurzemes dzejnieks Kristofors Fīrekers
Kristofors Fīrekers. Dziesmas

Izdevējs

LU Akadēmiskais apgāds

Izdevuma veids

Brošūra

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934180880

Mākslinieks

Recepcijas persona

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

2015, Rīga