Izlase

Sastādījusi Maija Garkeviča
Saturs
Vilnis Eihvalds. "Miris un tomēr dzīvotājs..."
Dzeja
Proza
Pērļu zvejnieks; Romas atjaunotāji; Ubagi gada tirgū; Sirdsšķīstie ļaudis; Baltās drānas; Mājās un ceļā; Kukažiņa; Baltā puķe; Kauja pie Knipskas; Kā Runcis kļuva par Runcē; Brūklenāju vainags.

Izdevējs

Izdevniecība "Zvaigzne"

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Komentāra autors

Mākslinieks

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

1984, Rīga