LZA Atzinības raksts

Valsts

Latvija

Kategorija

Apbalvojumi atjaunotajā Latvijas Republikā (1991– )

Personas

Ausma Cimdiņa
Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības raksts piešķirts par aktīvu piedalīšanos valsts prioritārās pētījumu programmas "Letonika" izpildē un ideju popularizācijā.
2010