Kultūras ministrijas balva kultūrā "Trīs brāļi"

Valsts

Latvija

Kategorija

Apbalvojumi atjaunotajā Latvijas Republikā (1991– )

Personas

Inese Zandere
Balva piešķirta par sasniegumiem bērnu literatūras žanrā.
2008

Gunārs Bībers
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu nacionālās kultūras kopšanā.
2008