Tonija Krūka

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

@@@@: Author (22); Person of reception (15)

Ilustrācijas: Person in photo(3)

VardasTonija Krūka
Dzimtais vārdsMellere-Meldere
KopsavilkumsRakstniece, skolotāja un sabiedriskā darbiniece Tonija Krūka (1918–2003) dzimusi Vitebskā. Beigusi V. Olava Komerskolu. Strādājusi par ierēdni Tieslietu ministrijā. Pirmās publikācijas 1943. gadā. 1944. gadā devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, kopš 1951. gada dzīvoja Toronto, kur turpinājusi izglītību un ilgus gadus strādājusi par skolotāju Kanādas skolās, kā arī latviešu svētdienas skolā un vasaras nometnē. Piecu prozas grāmatu autore. Rakstījusi īsprozu pirmskolas vecuma bērniem ('Silaines mežs runā", 1956). Skolotājas darbā gūtie iespaidi literārā formā iestrādāti grāmatās "Tu debesis turi rokās" (1967). Prozas darbos galvenokārt reālistisks tēlojums ar Latvijas vēsturisko norišu reminiscencēm un cilvēku likteņiem vēstures procesos. Tajos tēlota bērnu un jauniešu dzīve dažādās situācijās, dažiem autobiogrāfisks raksturs.
Personiska informācijaDzimusi Jēkaba un Lienes (dzim. Siliņa) Melleru-Melderu ģimenē. Agri zaudējusi māti.
1939
: salaulājusies ar virsnieku Jāni Elmāru Krūku (1915–1988), vēlāko DV un sabiedrisko darbinieku Toronto trīs bērni - Zaiga, Jānis un Pēteris.
1944: ar meitu devusies bēgļu gaitās, jo vīrs iesaukts leģionā.
1992: pirmoreiz viesojusies Latvijā.
Pēc pensionēšanās vairākkārt uz laiku atgriezās Latvijā, 1992–1994 strādāja par skolotāju Ādažu vidusskolā.
Profesionālā darbība

Literārā darbība

1943: pirmā publikācija dzejolis "Atvasara" laikrakstā "Kurzemes Vārds".
Sarakstījusi arī vairākus brīvdabas uzvedumus, piemēram, jautro uzdevumu "Gribunes un Grabulienes Jāņi Saulainē" (1958).Piedalījās Toronto latviešu literārajos sarīkojumos, Dziesmu svētku rakstnieku cēlienos.
1959: luga "Katram sava taisnība" iestudējuši Toronto latvieši Almas Mačas režijā.
1968: brīvdabas uzvedums "Ar brīvības ilgām sirdī".
1969: skaņu platē ieskaņotas divas raidlugas "Mazais Jānītis grib būt liels vīrs" un "Jānīša piektā dzimumdiena" ar 7 dziedamām rotaļām.


Darbs žurnālistikā

Kopš 1966: mēnešraksta "Daugavas Vanagu Mēnešraksta" redakcijas locekle.
Kopš 1950 laikraksta "Latvija Amerikā" un citu latviešu periodisko izdevumu līdzstrādniece.

Rakstījusi par komponistu Jāni Norvili, mūziķi Imantu Saksu, par Daugavas Vanadžu sieviešu kori "Zīle".
Publicējusies žurnālā "Treji Vārti", laikrakstos "Latvija Amerikā", "Laiks", "Daugavas Vanagi", "Mazputniņš" un citviet.
Rakstījusi arī par sabiedriski politiskiem, izglītības un kultūras jautājumiem.


Tulkojums no igauņu valodas

1959: Pihla, Magda. Prieka drusciņa. Toronto: Druva apgāds.


Pedagoģiskā darbība

Kopš 1951: Audzinātāja un skolotāja Toronto svētdienas skolā, pirmā bērnu vasaras nometnes "Saulaine" (Toronto) vadītāja.

Sabiedriskā darbība

Piedalījusies Toronto DV latviešu teātra iestudējumos (piemēram, spēlējusi Auci Rūdolfa Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos" iestudējumā, 1953).

Sieviešu kora „Zīle" veidotāja un dalībniece, Kanādas vanadžu vadītāja un latviešu pamatskolas "Valodiņa" pirmā pārzine.
Dziedājusi Sv. Jāņa ev. Lutera draudzes korī Toronto.
Vadījusi Sv. Jāņa draudzes Jaunatnes pulciņu Toronto.
Citātu galerija

"Tu debesis turi savās rokās" (1967)

""Skatuve, uz kuras darbojas" Tonijas Krūkas varoņi, ir skola Kanādā, kur autore ir skolotāja. Notikumu dalībnieki nav latviešu bērni, bet kanādieši. Tomēr, neskatoties uz nacionālajām īpatnībām, tīri cilvēciskais moments katra bērna attīstībā ir tas pats. Tādē| to, ko dara vai saka kanādiešu bērni, līdzīgos apstākļos sacīs ari latviešu bērni. Tipiski kanadiska vide nav izcelta. [..] Tonijas Krūkas tēlojumi ir it kā dienas grāmatas fragmenti par vienu tematu – bērniem skolā. Šie tēlojumi nav izauguši tikdaudz no literārās radīšanas tieksmēm un nepieciešamības, kā novēlēšanās dalīties tajās vērtībās, kas atklājušās profesionālā paidagoģiska darbā – ar novērojumiem bērnu intelektuālā un emocionālā dzīvē, dalīties tajās vērtībās, kas autores atzinās ir visaugstākās un simboliski apzīmētas ar vārdu "debesis"."

Lazdiņa, Terēze. Skolotājas ticības apliecinājums. Latvija, 1967, 11. marts.

"Tonija Krūka apveltīta ar siltu, dzīvu iejūtu iekļauties tai pasaulē, kurā elpo viņas mazie varoņi. Ikdienas darbā strādādama par skolotāju kanādiešu pamatskolā Toronto, viņai netrūkst izdevības vērot bērnus viņa izdarībās, iedziļināties viņu psicholoģijā. [..] Šīs nelielās grāmats varoņi visi ir bērni pirmo skolas gadu vecumā, īsās, zīmīgās skicēs Tonija Krūka parādījusi viņu izjūtu pasauli un īpatnības, izceļot neparasto, vienreizējo, bieži ar viegla humora pieskaņu.

Vīksna, Ingrida. Maza, sirsnīga grāmata. Laiks, 1967, 11. marts.

"Uniforma" (1970)

"Uniforma uzskatāma par literāru atmiņu grāmatu ar autobiogrāfisku noslieci. Autore, kas pati pārdzīvojusi revolūcijas un karu laikus, savos stāstos un tēlojumos pieskaras galvenā kārtā to laiku notikumiem, iepinot stāstījumā arī mīlestibas problēmas un prātojumus par
Dieva nolemtajiem likteņiem cilvēku dzīvē."

Ritums, R. Kara gaitu stāsti. Londonas Avīze, 1970, 13. nov.

"Rīgas Ieviņa" (1985)

"Autore grāmatu nosaukusi par romānu, kaut tas sastāv no dažādu atsevišķu stāstu virknējuma, kur gan galvenā persona visur ir Rīgas leviņa, kuru sastopam dažādas izdarībās un pārdzīvojumos gan satiksmē ar vecākiem un radiem, gan draugiem skolas un brīvlaika
gaitās.
[..] Tonijas Krūkas "Rīgas leviņa", ka jau norāda grāmatas nosaukums, pārceļ mūs dzimtenē, izvadājot pa sendienu Rīgas ielām, priekšpilsētām un Latvijas laukiem. Grāmata uzrakstīta raitā stāstījumā, un vispiemērotākā tiem bērniem, kas jau sasnieguši
tādu valodas prasmes pakāpi, ka lasīšana latviešu valodā nedara grūtības, un var pievērst visu uzmanību latviskai dzīves ziņai mūsu
pagātnē."


Vīksna, Ingrida. Atmiņu ceļojums uz sendienu Rīgu. Laiks, 1985, 7. dec.
Nodarbesauthor
educator
Birth time/place24.07.1918
Vitebska
Viciebsk, Belarus

Residence1944 – 1950
Getingene
Göttingen, Lower Saxony, Germany

1950 – 2003
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

Pēc pensionēšanās vasarās dzīvoja Oro pagastā, Kanādā, ziemās - Floridā, ASV>

Education1937
Rīga
Rīga
Beigusi mācības V. Olava Komercskolā.

1959
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

Nokārtojusi Board of Education eksāmenu darbam par skolotāju kanādiešu skolās un beigusi Toronto skolotāju koledžu.


1961
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Beigusi mūzikas pedagoģijas studijas Toronto Universitātē.

1966
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

Ar bakalauru grādu modernajās valodās beigusi Toronto universitāti.


1968
Ontario
Ontario, Canada

Beigusi Ontārio provinces Izglītības ministrijas Jaunatnes vadītāju skolu.


1971
Ontario
Ontario, Canada

Beigusi Mākslas skolu.

Working placeRīga
Rīga

Ierēdne Tieslietu ministrijā.


1955
Kanāda
Canada

Kopš 1959. gada skolotāja Densburi pamatskolā.


1959 – 1983
Kanāda
Canada
Skolotāja dažādās Kanādas skolā.

1993 – 1995
Ādaži
Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads

Strādājusi par angļu valodas skolotāju.

Participation in organisationsToronto
Toronto, Ontario, Canada

Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā, kā Daugavas Vanagu organizācijas vēlēta pārstāve darbojusies Padomes darbā.


Daugavas Vanagi
Kanāda
Canada

Bijusi jaunatnes referente.


Latviešu preses biedrība
Kanāda
Canada

Darbojusies LPB Kanādas kopā.


Latviešu Rakstnieku apvienība
Emigrated1944
Vācija
Germany

Dzīvoja Getlingenā.

Place/time of death22.03.2003
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

ApbalvojumiGoppera fonda balva
Balva piešķirta par romānu "Rīgas Ieviņa".
1976

Goppera fonda balva
Balva piešķirta par romānu "Liepavotu Zane".
1987

Kartes leģendaRodomi rezultatai 1-1818.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Vitebska
(Viciebsk, Belarus)
24.07.1918Birth time/placeCity
2Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1950 - 2003ResidenceCity
3Getingene
(Göttingen, Lower Saxony, Germany)
1944 - 1950ResidenceCity
4Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
22.03.2003Place/time of deathCity
5Vācija
(Germany)
1944EmigratedCountry
6Ontario
(Ontario, Canada)
1968EducationRegion
7Ontario
(Ontario, Canada)
1971EducationRegion
8Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1966EducationCity
9Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1959EducationCity
10Rīga
(Rīga)
1937EducationCity
11Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1961EducationCity
12Kanāda
(Canada)
1955Working placeCountry
13Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)Working placeCity
14Kanāda
(Canada)
1959 - 1983Working placeCountry
15Ādaži
(Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads)
1993 - 1995Working placeCity
16Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
(Nav norādīts)Participation in organisationsCity
17Kanāda
(Canada)
(Nav norādīts)Participation in organisationsCountry
18Kanāda
(Canada)
(Nav norādīts)Participation in organisationsCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.