Rudīte Rinkeviča

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

@@@@: Author (27); Compiler (6); Editor (1); Author of the comment (3); Person of reception (2)

Ilustrācijas: Person in photo(1)

VardasRudīte Rinkeviča
KopsavilkumsRudīte Rinkeviča (1969) – literatūrzinātniece, filoloģijas doktore un Daugavpils Universitātes docente. Darba gaitas saistītas ar pedagoģes darbu skolā, kopš 1995. gada strādā Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Zinātniskās publikācijas kopš 1998. gada. Pētniecisko interešu lokā bērnu literatūra un literārie teksti, kuros autori kavējušies bērnības atmiņu pasaulē, autobiogrāfiskā aspektā. Divu monogrāfisku pētījumu autore – "Bērnības semiotika 20. gs. 20.–30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā" (2011) un "Rīga – Latvija – Eiropa mūsdienu latviešu bērnu prozā" (2018).
Profesionālā darbībaPirmā zinātniskā publikācija
1998
: Laika zīmes jaunākajā latviešu bērnu prozā. Latviešu literatūras un kultūras katedras zinātnisko rakstu krājums. (Daugavpils Universitāte).

Akadēmiskā un pētnieciskā darbība

Pētnieciskās intereses saistītas ar latviešu bērnu literatūras dažādiem aspektiem, aplūkojot un analizējot gan 20. gs. 20. un 30. gadu latviešu prozu bērnības atmiņu kontekstā, gan regulāri profesionāli analizējot mūsdienu procesus un norises latviešu literatūrā bērnu literatūras aspektā.
Līdzdarbojas mācību līdzekļu izstrādē, tostarp kompetenču pieeja izglītības satura izstrādes grupā. Kopā ar Maiju Burimu un Ingu Baltaci sagatavojusi "Literārā teksta interpretācija" (2007).
Līdzdarbojusies dažādu zinātnisku, arī starptautisku pētniecisko projektu darbā starpnozaru, pārrobežu, integrācijas, starpkultūru un sadarbības aspektā.
Piedalās vietēja mēroga un starptautiskās konferencēs.
Strādā kā redaktore.

2009
: Dr. philol. literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē par promocijas darbu "Bērnības semiotika 20. gadsimta 20.–30. latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā", izstrādātu Daugavpils Universitātē.

Literatūrzinātniskās monogrāfijas
2011: "Bērnības semiotika 20. gs. 20.–30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā".
2018: "Rīga – Latvija – Eiropa mūsdienu latviešu bērnu prozā".
Zinātniskās publikācijas publicētas Daugavpils Universitātes izdevumos "Kultūras studijas", "Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas" (Nr. 5–18; 2004–2018), Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājumā "Aktuālas problēmas literatūrzinātnē".

Atzinības

2012: DU Gada balva jaunajam zinātniekam humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu grupā – par nozīmīgiem pētījumiem bērnu literatūras jomā un aktīvu iesaistīšanos zinātnes komunikācijas pasākumu organizēšanā Daugavpils Universitātē.
Citātu galerija

Par Rudītes Rinkevičas personību

"Viena mūsu darbabiedre, kad satiek Rudīti, uzrunā viņu nevis vārdā, bet – "bērnu literatūra". Nav noliedzams, ka Rudīte šo jomu pārzina no kreisās līdz labējai, no virsotnes līdz saknēm. Un Rudītē ir vēl kas vairāk. Bērniem tik raksturīgā apkārtējās pasaules izzināšana ar labestību un azartu, priecāšanās par citiem, pasaules redzēšana bez mākslīgiem traucēkļiem, izpalīdzīgums, no kura ir gandarījums gan sev, gan pārējiem. Viņa, nenoliedzams, ir arī pieaudzis cilvēks. Tāda, kura jau padsmit gadus dāvā savas zināšanas un pieredzi mūsu augstskolas [Daugavpils Universitāte] studentiem. Kura prot šķetināt zīmju un nozīmju kamolus, salīdzināt pašmāju ar ievesto, izpreparēt personāžu struktūras dzīles, izprast kompozīcijās līdzīgo un vēl daudz ko citu. Viņa prot apvienot sevī bērnišķīgo un pieaugušo, un tas ir milzīgs dotums vai ieguvums."

Lukaševics, Valentīns. Rudīte Rinkeviča: likumsakarīgs rezultāts. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis, Nr, 15, 2009.


Par zinātnisko monogrāfiju "Rīga - Latvija - Eiropa mūsdienu latviešu bērnu prozā" (2018)

".. grāmata ko gribas vispirms nodēvēt par vajadzīgu un pēc tam – arī par saistošu un aktuālu. [..] monogrāfijā pētniece pievērsusies mūsdienu latviešu bērnu prozai vispirms tās telpiskajā aspektā, iekonturējot darbu tēlu – protams, arī bērnu – gaitas vispirms Rīgas kā mazāka mēroga pasaules, tad Latvijas un visbeidzot plašākā Eiropas telpas kontekstā. Taču šī ir pamatā tikai prizma, autores izvēlētais redzesleņķis, caur kuru uzlūkojot jaunākās bērnu literatūras darbus atklājas arī to tematiskā ievirze, kvalitāte un recepcija lasītāju vidū."

Simsone, Bārbala. Vajadzīga grāmata. KonTeksts, 2018, Nr. 4.
Nodarbesliterary scholar
docent
Birth time/place11.05.1969
Education1976 – 1984
Rubeņu astoņgadīgā skola
Rubeņi
Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads

1984 – 1987
Bebrenes vidusskola
Tehnikums
"Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5439

1987 – 1992
University of Latvia
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083

Studējusi Pedagoģijas fakultātē, iegūstot bakalaura grādu un kvalifikāciju latviešu valodas un literatūras skolotājs.


1992 – 1994
University of Latvia
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Pedagoģijas fakultātē ieguvusi maģistra grādu.

1998 – 2002
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Studijas doktorantūrā pedagoģijas nozarē.

2005 – 2008
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Studijas doktorantūrā (filoloģija, literatūrzinātnes apakšnozare).
Working place1992 – 1993
Viesītes vidusskola
Vaļņu iela 7, Viesīte
Vaļņu iela 7, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237
Latviešu un angļu valodas skolotāja.

1993 – 1994
Rīgas 13. vidusskola
Rīga
Rīga

1994 – 1995
Ilūkstes vidusskola
Ilūkste
Ilūkste, Augšdaugavas novads

Latviešu un angļu valodas skolotāja.


1995 – 2009
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Lektore Humanitārās fakultātes Latviešu literatūras un kultūras katedrā.


2009
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Kopš 2009: docente Humanitārās fakultātes Latviešu literatūras un kultūras katedrā.

00.07.2013
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Kopš 2013: Humanitārās fakultātes Latviešu literatūras un kultūras katedras vadītāja.
Participation in organisations2021
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga

Kartes leģendaRodomi rezultatai 1-1313.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Rubeņi
(Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads)
1976 - 1984EducationVillage
2Tehnikums
("Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5439)
1984 - 1987EducationBuilding, house
3Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
1987 - 1992EducationBuilding, house
4Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
1992 - 1994EducationBuilding, house
5Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
1998 - 2002EducationBuilding, house
6Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2005 - 2008EducationBuilding, house
7Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
1995 - 2009Working placeBuilding, house
8Vaļņu iela 7, Viesīte
(Vaļņu iela 7, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237)
1992 - 1993Working placeBuilding, house
9Ilūkste
(Ilūkste, Augšdaugavas novads)
1994 - 1995Working placeCity
10Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2009Working placeBuilding, house
11Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
01.07.2013Working placeBuilding, house
12Rīga
(Rīga)
1993 - 1994Working placeCity
13Rīga
(Rīga)
2021Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.