Jānis Avotiņš

lv
Ziņot redaktoram
VardasJānis Avotiņš
Personiska informācijaAvotiņš Jānis ( dz. Jumurdas Vēveros, miris 87. mūža gadā Kalamazū, ASV) - skolotājs, grāmatu krājējs - saukts "trimdas Misiņš".
Beidzis Rīgas Skolotāju inst., strād. par skolotāju Vestienas lauksaimniec. sk., iesaukts Latv. leģionā. Kara beigās nokļuvis Baireitā, vēlāk latv. nometnē. Izveidojis vienu no lielākajām b-kām trimdā (3,5 tūkstoši grām., trimdas periodika un sīkiespieddarbi). Kopš 1947 darbojies A.Kalnāja izveidotajā "Dziesmu vairoga" jauktajā korī, kopš 1966 arī Kalamazū vīru korī, izveidojis mūzikas krātuvi Latviešu studiju centra b-kā. Darbojies r. krāj. "Latvju Mūzika". 1994 savu b-ku uzdāvinājis Misiņa b-kai, pats uzņemoties arī visu materiālu krājumu pārsūtīšanu.
(A. Šmite. Aizgājis "trimdas Misiņš" // Diena, 1998, 7.IX)

AVOTIŅŠ Jānis(*1911.5.X Madonas raj. Jumurdas pag. Mazvēveros - †1998.9.VIII Kalamazū, ASV; pārp., apbed. Katskila kalnu latv. kapos, Ņujorkas pavalstī) – mūzikas redaktors, bibliotekārs un bibliogrāfs, skolotājs, ansambļu dziedātājs. No 1921 māc. Jumurdas psk., tad Vestienas psk. (1923-28) un RSkI (1928-31), ko materiālu apstākļu dēļ nav pabeidzis. Bijis laukstrādnieks, kara dienestā apguvis radiotelegrāfista profesiju. No 1935 bijis dziedāš. un militārmācības, no 1936 arī latv. val. skolotājs un kora vad. Vestienas lauksaimn. skolā, eksterni ieguvis skolot. tiesības. No 1943 bijis Latviešu leģionā, 1944 ievainots pie Bauskas, kara beigās nonācis Čehijā, tad apmeties Baireitā, Vācijā. Beidzis Fišbahas dārzkopības skolu, strād. Leona Rumaka grāmatnīcā bēgļu nometnē Valka pie Nirnbergas, no 1947 bijis Dziesmu vairoga korists. 1949 kopā ar kori izceļojis uz ASV, kur sākumā strād. lauksaimniecībā, tad autorūpniecībā Kalamazū (1951-75), līdztekus darb. korī Dziesmu vairogs, Ādolfa Ābeles vadītā dubultkvartetā Dzimtenes kokle un Kalamazū vīru korī. No 1968 līdzdarbojies periodiskā rakstu krājuma Latvju Mūzika apgādā, no 1988 vad. mūz. krātuvi Latviešu valodas studiju centrā Kalamazū. Daudz darījis mūz. izdošanā, nošu materiālu sagatavošanā Latviešu koru apvienības ASV u. c. org. vajadzībām, rakstu krāj. sastādīšanā. Sakrājis vienu no plašākajām latv. personiskajām bibliotēkām ārzemēs: t. sk. 3478 grāmatas, laikr., mūz. kasetes, notis u.c. mūz. materiālus, ko 90. gados nodevis Ljas Akadēmiskās Bibliotēkas Jāņa Misiņa latv. lit. nodaļai. Uzsācis sakopot un gravēt notis J. Vītola kora mūzikas pilnam izdevumam, kas pēc tam turpināts un pabeigts apgādā Musica Baltica Rīgā.
LIT.: Zuika R., Darba rūķis mūžībā // Laiks, 1998.31.XI; Z[uika] Rob. Aizsaulē aizgājušie mūzikas darbinieki // LjuM, 28, 3404. lpp.
A. Klotiņš

Nodarbesmokytojas
bibliotekininkas
dainininkas
bibliographer
editor
Birth time/place05.10.1911
Place/time of death09.08.1998
Buried

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.