Jānis Alfrēds Kukurs

lv
Ziņot redaktoram

@@@@: Author (13); Publisher (1); Person of reception (2)

Ilustrācijas: Person in photo(2)

VardasJānis Alfrēds Kukurs
PseidonīmsPašvaldis, Mazais Dundurs
KopsavilkumsJānis Alfrēds Kukurs Jānis (1879–1942) – grāmatu izdevējs un tirgotājs, rakstnieks, sabiedrisks darbinieks, grāmatizdevēja Ziedoņa Kukura tēvs. Jāņa Kukura 1897. gadā izveidotais apgāds pirms Otrā pasaules kara bija vecākā un viena no lielākajām un vadošajām latviešu firmām savā nozarē. Apgādājis ap 50 periodisku izdevumu un kalendāru, latviešu un cittautu autoru daiļliteratūras sacerējumus, 1905.–1907. gada revolūcijas laikā laidis klajā sociāli aktīvu publicistisku, arī aizliegtu literatūru. Bijis izdevējs un redaktors periodiskajiem izdevumiem – humoristiski satīriskajam žurnālam "Vārdotājs" (1906-1907, 1932-1933), "Šalkas" (1907), "Vērotājs" (1907), "Gailis" (1912-1913), pirmajam tirdzniecībai veltītajam laikrakstam "Baltijas Tirgotājs" (1912-1915), pirmajam ilustrētajam nedēļas žurnālam "Varavīksne" (1914-1916), "Latvijas Tirgotājs" (1920-1932). No literārā devuma kā kultūrvēsturiski nozīmīgākais darbs izceļams autobiogrāfiskais romāns "Laimīgais" (1939).
Personiska informācijaDzimis lauku amatnieka Jāņa un Karlīnas (dzimusi Braune) ģimenē.
Precējies, sieva Hedviga (dzimusi Baikmane), Emma (1879.24.01.–?).
Jānis Alfrēds Kukurs kopā ar sievu Emmu un dēliem Alfrēdu (1907.12.08.–?) un grāmatizdevēju Ziedoni (1913.13.12.–?) izvesti 1941. gada 14./15. jūnijā uz Narimu (Tomskas apgabals).

Mācījies Skultes Aleksandra skolā, beidzis pilsētas skolu.
No 1892. gada dzīvojis Rīgā, strādājis dažādās fabrikās, tad par grāmatu kolportieri.

No 1903. gada Daugavgrīvas Baltās baznīcas draudzes loceklis.

Piedalījies 1905. gada revolūcijā.
No 1907. līdz 1912. gadam emigrācijā Vācijā un Somijā, Berlīnē apmeklējis Brīvo augstskolu (Freie Hochschule) un Humbolta akadēmiju.
1912. gadā pēc emigrācijas atgriezies Rīgā.
1915. gadā pārcēlies uz Sanktpēterburgu.
1919. gada martā atgriezies Latvijā, nodarbojies ar tirdzniecību, rakstījis presē par tautsaimniecības jautājumiem, publicējis humoristisku dzeju, stāstus.
Profesionālā darbībaNo 1892. gada Rīgā, strādājis dažādās fabrikās sākumā par izsūtāmo zēnu, vēlāk par strādnieku. Grāmatniecībai pievērsies pēc Friča Brīvzemnieka ieteikuma.

Izdevējdarbība un grāmatu veikali

17 gadu vecumā kļuvis par grāmatu kolportieri.

Apgāds
1897. gadā no iekrātajiem dažiem simtiem rubļu nodibinājis apgādu Rīgā, Pērnavas ielā 9. Izdevējdarbību turpinājis līdz 1917. gadam. Jāņa Kukura apgāds pirms Otrā pasaules kara bija vecākā un viena no lielākajām un vadošajām latviešu firmām savā nozarē, kuru pazina ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs.
Pirmās izdotās grāmatas bija tulkojumi: Nikolaja Karamzina stāsts "Nabaga Liza", Aleksandra Puškina stāsts "Zārku taisītājs", Henrika Senkeviča "Cirkus bērni", vairākas sēnalu grāmatas. Apgādājis ap 50 periodisku izdevumu un kalendāru, latviešu un cittautu autoru daiļliteratūras sacerējumus: A. Austriņa, J. Daumanta, J. Kļaviņa, V. Plūdona, Reitmaņu Andreja, K. Skalbes, J. Vainovska, Zeltmata, G. Merķeļa, A. Puškina, H. Senkeviča, J. Vazova u.c. autoru grāmatas.
1905.–1907. gada revolūcijas laikā laidis klajā sociāli aktīvu publicistisku, arī aizliegtu literatūru: P. Lafarga "Rakstus", humoristiski satīriskus rakstu krājumus.
Pirmā pasaules kara laikā Sanktpēterburgā iespiedis ap 10 grāmatu latviešu valodā (E. Virzas, J. Daniševska, K. Kautska, A. Berga, K. Pečaka, F. Cielēna sacerējumi).
Latvijas Republikas laikā nodevies rosīgai tirdznieciskai darbībai, bet grāmatu izdošanai pievērsies mazāk. No 1920. līdz 1940. gadam Kukura apgādībā iznācis ap 15 grāmatu, pārsvarā lietišķa satura izdevumi un daži kalendāri.

Periodiskie izdevumi
Bijis izdevējs un redaktors periodiskajiem izdevumiem – humoristiski satīriskajam žurnālam "Vārdotājs" (1906-1907, 1932-1933), "Šalkas" (1907), "Vērotājs" (1907), "Gailis" (1912-1913), pirmajam tirdzniecībai veltītajam laikrakstam "Baltijas Tirgotājs" (1912-1915), pirmajam ilustrētajam nedēļas žurnālam "Varavīksne" (1914-1916), "Latvijas Tirgotājs" (1920-1932). Izdevis "Kukura Tēvijas kalendāru" (1924-1940).

Grāmatu veikali
1904. gadā Vecmīlgrāvī atvēris savu pirmo grāmatu veikalu. Iedzīvotāju vidū iecienītais veikals kļuvis par šauru, tāpēc Kukurs to pārdevis dzejniekam Andrejam Reitmanim par 700 rubļiem.
1906. gadā atvēris plašāku veikalu Marijas ielā 71
No 1907. līdz 1912. gadam, kad Kukurs atradies bēgļu gaitās ārvalstīs, veikalus pārzinājusi dzīvesbiedre.
Pēc emigrācijas 1912. gadā atgriežas Rīgā, iekārto veikalu pēc modernākajiem Rietumeiropas standartiem Marijas ielā 19, daļu aprīkojuma pārvedot no Marijas ielas 71. Izdod vairākus žurnālus.
1913. gadā veikals pārvietots uz plašākām telpām Marijas ielā 12. Šajās telpās vēl 20. gadsimta 20. gados atradās akciju sabiedrības "J. A. Kukurs" nodaļa.
1915. gadā pārcēlies uz Sanktpēterburgu, kur atvēris grāmatu un rakstāmlietu veikalu Gorohovajas ielā 64 un ierīkojis latviešu grāmatu spiestuvi Pavlovskā. Spiestuvē nodarbināts ap 40 strādnieku, pārsvarā no latviešu bēgļu vidus.
1919. gada martā spiestuves un veikala darbu pārtraucis, atstājis aprīkojumu Sanktpēterburgā un atgriezies Latvijā.
1919. gadā Rīgā atjauno lielinieku nacionalizēto uzņēmumu – grāmatu veikalu Marijas ielā 12.
Savā namā Klosterbaznīcas ielā 6 iekārto kancelejas preču veikalu, spiestuvi, sietuvi, kancelejas piederumu fabriku.
1920. gadā iekārtojis grāmatu un rakstāmlietu veikalu noliktavu Aspazijas bulvārī 10, Kukurs uzsāka kancelejas preču lieltirgotavas organizēšanu.
1921. gadā uzņēmums pārveidots par akciju sabiedrību "J. A. Kukurs".
1937. gadā atvērta otra lieltirgotava Audēju ielā.

Politiskā un sabiedriskā darbība

Aktīvi piedalījies 1905. gada revolucionārajā kustībā.
Pēc atgriešanās no emigrācijas vienojis latviešu tirgotājus, izdodams žurnālu "Baltijas Tirgotājs" (1912-1915) un organizēdams tirgotāju vasaras sapulces un referātu vakarus.
1917. gadā iesaistījies politiskajā darbībā, bijis Latviešu Demokrātu partijas Pēterpils (Pēterburgas) nodaļas vadītājs. Ievēlēts par Latviešu pagaidu nacionālās padomes organizācijas komisijas priekšsēdētāju.
Pēc atgriešanās Rīgā 1919. gadā atjaunojis Latvijas tirgotāju savienību un organizējis reģionos tās nodaļas. Piedalījies Rīgas biržas komitejas pārorganizēšanā un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankas dibināšanā. No 1919. līdz 1927. gadam Rīgas biržas komitejas loceklis. Darbojies daudzu saimniecisku organizāciju valdēs un padomēs.
1920. gadā no jauna uzsācis žurnāla "Latvijas Tirgotājs" izdošanu (1920-1932).

No 1927. gada nodevies tikai sava grāmatu un rakstāmlietu veikala, akciju sabiedrības "A. Kukurs" vadīšanai.

Literārā darbība

Kolportiera profesijas pārstāvju aizstāvībai Kukurs sarakstījis stāstu "Grēka āži jeb naids maizes dēļ" (1898).
Sakārtojis un izdevis humoristisku darbu krājumu "Visa Rīga smejas!" (1-4, 1902-1913).
Sarakstījis stāstu "Ledus puķes" (1908), tēlojumu un skiču krājumu "Ceļinieka stāsti" (1917), autobiogrāfisku romānu "Laimīgais" (1939).
Pirmā pasaules kara laikā rakstījis pamfletus, vāciešu varas darbu aprakstus, strēlnieku dziesmas.

Kukura stāsti filozofiski apcerīgi, tajos pārdomas par dzīvi un mūžību. Kukurs savos darbos atklājas kā labs stāstnieks ar raitu, saistošu, bagātu valodu, gaišu humora izjūtu. Romānā "Laimīgais" spilgti raksturotas daudzas vēsturiskas personas.
Citātu galerija

Par Jāņa Alfrēda Kukura panākumu cēloņiem

"[..] ja mēs meklētu šo spožo rezultātu cēloņus, tad pirmā kārtā jāatduras uz Kukura rakstura pamatīpašību: nenogurstošu, enerģisku darbību, kurai līdztekus iet mīlestība uz pašu darbu, uzņēmība un apzinīga izturēšanās pret saviem pienākumiem. Palūkojoties tuvāki Kukura dzīvē, konstatējams, ka, neraugoties uz enerģisko darbību savos uzņēmumos, viņam atliek pietiekoši laika arī sabiedriskai darbībai; lai tikai atzīmējam viņa intensīvo darbību Latv. Tirgotāju Savienības valdē, Rīgas Biržas Komitejā, dažās kredītiestādēs u.t.t. Un šī plašā sabiedriskā darbība ir sagādājuse viņam zināmu popularitāti mūsu tirgotāju un rūpnieku aprindās un līdz ar to ne mazumu draugu un labvēļu viņa uzņēmumiem."

"Kara un revolūcijas laikos, kad katrs mēģināja tikai "andelēt" un "spekulēt" – Kukurs atver Pavlovskā drukātavu un sietuvi – t.i. viņš organizē radošu darba rūpniecību, kas spekulācijai nemaz neder. Gluži tas pats atkārtojas Latvijā pēc lielinieku izdzīšanas: visi steidz likvidēt savus īpašumus un uzņēmumus, jo tie netic Latvijas patstāvībai, bet Kukurs enerģiski strādā pie veikala paplašināšanas, jaunas drukātavas un sietuves organizēšanas. Šie divi fakti pietiekoši skaidri apgaismo K. darbības motīvus un mērķus: strādāt nevis peļņas labad, bet neatlaidīga griba izveidot un attīstīt mūsu nacionālo tirdzniecību un rūpniecību. Šī griba piespieda viņu aizmirst personīgās intereses un vajadzības, kuras bieži palika novārtā, un visu enerģiju un spējas koncentrēt pie saviem veikaliem un uzņēmumiem. Kukuram skaidrs, ka paliekami panākumi nav iegūstami uz reizi – caur laimes gadījienu, bet tie prasa neatlaidīgu, grūtu un lietpratēja darbu. Tāpēc arī viņa vadītos uzņēmumos nav spekulatīvas operācijas, bet ir tikai sistemātisks un produktīvs darbs."

R. Fogels. Viens darba cēliens. Latvijas Tirgotājs, Nr. 11, 1922, 5. lpp.
SaiknesLonija Kukura - Vedekla
Ziedonis Kukurs - Sūnus
Nodarbesauthor
publisher
publisher
trader
Birth time/place19.01.1879
Limbaži
Limbaži, Limbažu novads
Residence1892
Rīga
Rīga
No 1892. gada dzīvojis Rīgā.

1915–1919
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
1915. gadā pārcēlies uz Sanktpēterburgu.

00.03.1919
Rīga
Rīga
1919. gada martā atgriezies Latvijā.

1941 (Duomenys nėra tiksūs)
Brīvības iela 91, Rīga
Brīvības iela 91, Rīga, LV-1001

Pēdējā dzīvesvieta Rīgā – Ādolfa Hitlera (Brīvības) iela 91, dzīvoklis 21.

EducationSkultes Aleksandra skola
Vīksnas
"Vīksnas", Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025

Mācījies Skultes Aleksandra skolā.


Limbaži
Limbaži, Limbažu novads
Beidzis pilsētas skolu.

1909 (Duomenys nėra tiksūs)
Berlīne
Berlin, Germany

Berlīnē apmeklējis Brīvo augstskolu un Humbolta akadēmiju. Precīzs gads nav zināms.

Working place1897
Jāņa Alfrēda Kukura izdevniecība
Pērnavas iela 9, Latgales priekšpilsēta, Rīga
Pērnavas iela 9, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1012, Latvia

1897. gadā no iekrātajiem līdzekļiem nodibinājis savu izdevniecību Rīgā, Pērnavas ielā 9.


1904
Jāņa Alfrēda Kukura grāmatu veikals
Vecmīlgrāvis
Vecmīlgrāvis, Rīga

1904. gadā Vecmīlgrāvī atvēris savu pirmo grāmatveikalu.


1906
Jāņa Alfrēda Kukura grāmatu veikals
Aleksandra Čaka iela 71, Rīga
Aleksandra Čaka iela 71, Rīga, LV-1011
1906. gadā atvēris otru plašāku veikalu Marijas ielā 71.

1906–1907
Žurnāls "Vārdotājs"
Vecmīlgrāvis
Vecmīlgrāvis, Rīga
Izdevējs un redaktors

1907
Laikraksts "Šalkas"
Izdevējs un redaktors

1907
Rakstu krājums "Vērotājs" (1907)
Izdevējs un redaktors

1907–1911
Somija
Finland
Strādājis dažādos tirdznieciskos uzņēmumos Vācijā un Somijā par jaunāko kantoristu.
Bijis plaši pazīstamās sabiedrības "Maggi" priekšstāvis Somijā. Nodibinot firmu "Joh. Juri @ Co" Berlīnē, izdevis un tirgojis bildes un pastkartes.

1912
Jāņa Alfrēda Kukura grāmatu veikals
Marijas iela 19, Rīga
Marijas iela 19, Rīga, LV-1011
Pēc emigrācijas 1912. gadā atgriežoties Rīgā iekārto veikalu pēc modernākajiem Rietumeiropas standartiem Marijas ielā 19.

1912–1913
Žurnāls "Gailis"
Izdevējs un redaktors

1912–1915
Laikraksts "Baltijas Tirgotājs"
Izdevējs un redaktors

1913
Jāņa Alfrēda Kukura grāmatu veikals
Marijas iela 12, Rīga
Marijas iela 12, Rīga, LV-1050
1913. gadā veikals pārvietots uz plašākām telpām Marijas ielā 12.

1914–1916
Žurnāls "Varavīksne"
Izdevējs un redaktors

1915–1919
Gorokhovaya St. 64, Saint Petersburg
Gorokhovaya St. 64, Saint Petersburg, Russia

1915. gadā Sanktpēterburgā atvēris grāmatu un rakstāmlietu veikalu, apgādu un ierīkojis grāmatu spiestuvi. Veikals 1919. gadā nacionalizēts.


1915–1919 (Duomenys nėra tiksūs)
Pavlovska
Pavlovsk, Saint Petersburg, Russia
Ierīkojis plašu drukātavu un sietuvi, kurā nodarbinājis apmēram 35 strādniekus – latviešu bēgļus. Uzņēmums darbojies līdz 1919. gada pirmajai pusei, kad ticis nacionalizēts.

1919
Jāņa Alfrēda Kukura grāmatu veikals
Marijas iela 12, Rīga
Marijas iela 12, Rīga, LV-1050
1919. gadā Rīgā atjauno lielinieku nacionalizēto uzņēmumu – grāmatu veikalu Marijas ielā 12.

1919
Jāņa Alfrēda Kukura grāmatu veikals
Minsterejas iela 6, Rīga
Minsterejas iela 6, Rīga
Savā namā Klosterbaznīcas ielā 6 iekārto kancelejas preču veikalu, spiestuvi, sietuvi, kancelejas piederumu fabriku.

1920
Jāņa Alfrēda Kukura grāmatu veikals
Aspazijas bulvāris 10, Centra rajons, Rīga

1920. gadā noorganizē rakstāmlietu, skolas un kantora piederumu lieltirgotavu Aspazijas bulvārī 10.


1920–1932
Laikraksts "Latvijas Tirgotājs"
Izdevējs un redaktors

1932–1933
Žurnāls "Vārdotājs"

Izdevējs un redaktors


1937
Jāņa Alfrēda Kukura grāmatu veikals
Audēju iela, Rīga
Audēju iela, Rīga
1937. gadā atvēris otru lieltirgotavu Audēju ielā.
Participation in organisations1917
Latviešu Demokrātu partija
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
1917. gadā iesaistījies politiskajā darbībā, bijis Latviešu Demokrātu partijas Pēterpils nodaļas vadītājs.

1919–1927
Rīgas biržas komiteja
Rīgas biržas komitejas loceklis
Emigrated1907
Somija
Finland

Pēc aktīvās dalības 1905. gada revolūcijā vajāšanas dēļ vispirms emigrējis uz Somiju.


1907–1911
Berlīne
Berlin, Germany

No Somijas emigrējis tālāk uz Vāciju, Berlīni.

Deported14.06.1941
Juhnova
Yukhnov, Kaluga Oblast, Russia

Izsūtīts no dzīvesvietas Rīgā, Brīvības ielā 91 1941. gada 14./15. jūnijā, sākotnēji uz PSRS IeTK Juhnovas labošanas darbu nometni.


09.07.1941
Vjatkas labošanas darbu nometne (Vjatlags)
Lesnoi, Verkhnekamskiy District, Kirov Oblast, Russia

No Juhnovas labošanas darbu nometnes ieradies Vjatlagā 1941. gada 9. jūlijā.

Place/time of death11.04.1942
Vjatkas labošanas darbu nometne (Vjatlags)
Lesnoi, Verkhnekamskiy District, Kirov Oblast, Russia

Miris (pirms sprieduma pasludināšanas) 7. lāgerpunktā Jagodnija ciematā, Vjatlagā (mūsdienu Verhņekamskas rajons).

Kartes leģenda

Rodomi rezultatai 1-2027.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Limbaži
(Limbaži, Limbažu novads)
19.01.1879Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
1892ResidenceCity
3Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1915 - 1919ResidenceCity
4Rīga
(Rīga)
01.03.1919ResidenceCity
5Brīvības iela 91, Rīga
(Brīvības iela 91, Rīga, LV-1001)
1941ResidenceBuilding, house
6Vjatkas labošanas darbu nometne (Vjatlags)
(Lesnoi, Verkhnekamskiy District, Kirov Oblast, Russia)
11.04.1942Place/time of deathUnknown
7Juhnova
(Yukhnov, Kaluga Oblast, Russia)
14.06.1941DeportedCity
8Vjatkas labošanas darbu nometne (Vjatlags)
(Lesnoi, Verkhnekamskiy District, Kirov Oblast, Russia)
09.07.1941DeportedUnknown
9Somija
(Finland)
1907EmigratedCountry
10Berlīne
(Berlin, Germany)
1907 - 1911EmigratedCity
11Vīksnas
("Vīksnas", Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025)
(Nav norādīts)EducationFarmstead
12Berlīne
(Berlin, Germany)
1909EducationCity
13Limbaži
(Limbaži, Limbažu novads)
(Nav norādīts)EducationCity
14Aspazijas bulvāris 10, Centra rajons, Rīga1920Working placeBuilding, house
15Vecmīlgrāvis
(Vecmīlgrāvis, Rīga)
1904Working placePart of a city
16Vecmīlgrāvis
(Vecmīlgrāvis, Rīga)
1906 - 1907Working placePart of a city
17Pērnavas iela 9, Latgales priekšpilsēta, Rīga
(Pērnavas iela 9, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1012, Latvia)
1897Working placeBuilding, house
18Gorokhovaya St. 64, Saint Petersburg
(Gorokhovaya St. 64, Saint Petersburg, Russia)
1915 - 1919Working placeBuilding, house
19Pavlovska
(Pavlovsk, Saint Petersburg, Russia)
1915 - 1919Working placeCity
20Somija
(Finland)
1907 - 1911Working placeCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.