Fricis Jansons

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

@@@@: Author (38); Person of reception (2)

Ilustrācijas: Person in photo(1)

VardasFricis Jansons
KopsavilkumsFricis Jansons (1875-1957) – rakstnieks un pedagogs. Pēc 1. pasaules kara rakstījis gandrīz tikai bērniem, izdevis daudz grāmatu, no kurām īpatnējākās – "Mazie ļaudis un viņu darbi" (1927), "Brīnumu zemē" (1929), "Kad Puteņu tēvs līksmojas" (1930). Rakstījis arī bērnu ludziņas. 20.gs. 20. un 30. gados strādājis par skolotāju, lasījis lekcijas, popularizējis pedagoģijas jaunos principus, rediģējis un izdevis populārzinātisku un literatūras žurnālu bērniem "Dzimtene un Pasaule" ( 1933-34). 1944. gadā emigrējis uz Vāciju. Trimdas periodikā publicējis literārus un pedagoģiskus darbus. Stāsti un tēlojumi apkopoti krājumā "Viļņiem šalcot un citi stāsti" (1913), publicēti periodikā. Jansona prozā tēloti īpatni cilvēki, sirdsapziņas konflikti, liktenīgums dzīvē, vecumdienu dramatisms. Publicējis apceres par J. Raini, A. Brigaderi, J. Jaunsudrabiņu u.c. Rediģējis grāmatu sēriju bērniem "Darbam un vaļai". Literārajos darbos dramatiska dzīves izjūta, bērnu literatūrā blakus spraigi un krāsaini sarakstītiem ir arī didaktiski un sentimentāli darbi.
Personiska informācijaDz. vagara ģim.
Profesionālā darbība1899: Pirmā publikācija – tēlojums "Nabagu eglīte" J. Veismaņa "Māju kalendārā 1900. gadam".
Skolām sarakstījis ģeogrāfijas un glītrakstīšanas mācību grāmatas, kā arī sastādījis lasāmgrāmatu "Soli pa solim" (1929, 1938). Pedagoģiskus rakstus un recenzijas par bērnu literatūras problēmām un mācību grāmatām publiējis žurnālos "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts", "Mūsu Nākotne", "Nākotnes Spēks".

Mācījies Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā (1892-1996). Pēc tā beigšanas līdz 1914.gadam strādājis par skolotāju Plāteres, Salaspils, Stukmaņu pagastskolā, Stukmaņu muižas un Ragaciema skolā. 1911.-1914.gadam skolas pārzinis Dubultos. No 1914.-1917.gadam mobilizēts armijā, strādājis hospitālī. Pēc atgriešanās Latvijā strādājis Rīgas 16. pamatskolā. 1921-40 VI un vācu okupācijas laikā Rīgas Valsts parauga pamatskolas vadītājs.
Citātu galerija"Ansis Dekšenieks mani iepazīstināja ar latviešu literatūras vēsturi, kāda ta nu toreiz vēl bija, un nevien ar vēsturi, bet vairāk ar pašu literatūru. Līdz šim biju lasījis tikai dažādas Priežu kalna Rozes, grafa lielmātes Genovevas u. c. t. t. sveštautiešus latviešu tērpā, bet latviešu pašu literatūru nepazinu. Tagad iepazinos ar Lautenbachu-Jūsmiņu, Ausekli, Pumpuru, ar Aronu Matīsa izdotām mūsu tautas dziesmām. Šie darbi mani sajūsmināja līdz asarām. Mana dzīvā fantāzija man palīdzēja iedzīvoties šo dzejnieku un tautas dziesmu apdziedātos laikmetos un es viss kā grimtin iegrimu teiksmainās dzelmēs. Vec-Satiku sudmalu ezerā man dzīvoja nāras un zem vecajiem ozoliem, ezera krastā, gaišie senči ziedoja saviem dieviem. Manī brieda kaut kas latviski pagānisks, kur dzīvā, lieliskā daba un senču dievinātās dabas parādības izvērtās par savādu kultu, kas izdzēsa no manas dvēseles visu citu kultu pēdas. Skolā mācījos teicami, rakstīju labus "domu rakstus", bet brīvo laiku pavadīju ezera krastos, vizinājos pa ezera mierīgo līmeni laiviņā, maldīdamies pa bezgalīgajiem meldrājiem, lasīju, vai nogulēju kaut kur zem krūma caurus cēlienus sapņodams. No cilvēkiem noslēdzos arvienu vairāk un citu zēnu rotājās piedalījos tikai tad, kad tās bij radniecīgas manu sapņu pasaulei. Šaī laikā manī pamodās noteikta nacionāla apziņa un, ja es vēlāk Kuldīgas krievu skolotāju seminārā nevarēju iedzīvoties un iejusties, tad vainīga vienīgi šī spēcīgā apziņa — nabaga Dekšeniekam laikam ne reizi nebūs prātā ienācis, ka visam tam, kas nav latvisks, viņš mani galīgi "samaitājis".
Fricis Jansons. Pagātnes skicējums. Atziņas. 2.daļa, (1924)


"Par F. Jansona sirdslietu 20. un 30. gados k|ūst bērnu literatūra. Šai laikā iznāk virkne viņa grāmatu bērniem: "Mazie |audis un viņu darbi" (1927.), "Zanīte" (1928.), "Kad rociņas prasa darbu" (1929.), "Brīnumu zemē" (1929.), "Kad Puteņa tēvs līksmojas" (1930.), "Divas saimniecības" (1931.). F. Jansons rediģē arī sēriju mazajiem (6-9 gadus vecajiem) bērniem "Darbam un va|ai", par kuras atsevišķo grāmatiņu tematiku liecina jau to virsraksti» "Baltā villaine" (par sniegu), "Saulītei smaidot" (par pavasari) un t. t. F. Jansona bērnu grāmatas galvenokārt iznākušas progresīvā bērnu un jaunatnes literatūras izdevēja A. Jesena apgadā. F. Jansons labi pazīst bērnu dzīvi un psiholoģiju. Viņa bērnu prozai laba valoda, pozitīva tendence, bet bez kailas didaktikas. Krietnai daļai viņa stāstiņu ir populārzinātnisks raksturs, šie stāstiņi mazos lasītājus iepazīstina, oiem., ar meteoroloģiskajam parādībām, ar bitēm, putniem un pārējo dzīvo dabu."
Ancītis, V. Fricis Jansons. Padomju Zeme (Saldus), Nr.93 (07.08.1965)
Nodarbesauthor
educator
Birth time/place07.08.1875
Kursīši
Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads
Dzimis Kursīšu muižas "Akmeņdzirnās".

Residence1917 – 1920
Novgoroda
Veliky Novgorod, Novgorod Oblast, Russia
EducationUpes skola
Zebrenes pagasts
Zebrenes pagasts, Dobeles novads

Zantes pagastskola
Zante
Zante, Zantes pagasts, Tukuma novads

Gaiķi Primary School
Gaiķu pamatskola
"Gaiķu pamatskola", Vecgaiķi, Gaiķu pagasts, Saldus novads, LV-3873

mācījies Gaiķu-Satiķu pagastskolā


Pareizticīgo brālības ministrijas skola
Kuldīga
Kuldīga, Kuldīgas novads

1885 (Duomenys nėra tiksūs)
Zebrene Parish Upe Primary School
Zebrene
Zebrene, Zebrenes pagasts, Dobeles novads

1886 (Duomenys nėra tiksūs)
Zantes pagastskola
Zante
Zante, Zantes pagasts, Tukuma novads

1887 (Duomenys nėra tiksūs)
Gaiķi Primary School
Gaiķu pamatskola
"Gaiķu pamatskola", Vecgaiķi, Gaiķu pagasts, Saldus novads, LV-3873

1892 – 1896
Baltijas skolotāju seminārs
Liepājas iela 31, Kuldīga
Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Working place1896 – 1897
Plātere Primary School
Plātere
Plātere, Madlienas pagasts, Ogres novads

1896 – 1914
Plātere Primary School
Plātere
Plātere, Madlienas pagasts, Ogres novads

1896 – 1914
Salaspils pagastskola
Salaspils
Salaspils, Salaspils novads

1896 – 1914
Stukmaņu pagastskola
Stukmaņi
Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads

1896 – 1914
Stukmaņu muižas skola
Stukmaņi
Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads

1896 – 1914
Ragaciema skola
Ragaciems
Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads

1911 – 1914
Dubultu draudzes skola
Dubulti
Kūdra, Jūrmala

1921 – 00.06.1940
Rīgas Valsts paraugpamatskola
Rīga
Rīga

Vadītājs

Emigrated1944
Vācija
Germany
Place/time of death25.05.1957
Vircburga
Würzburg, Bavaria, Germany

Kartes leģenda

Rodomi rezultatai 1-2020.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Kursīši
(Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads)
07.08.1875Birth time/placeVillage
2Novgoroda
(Veliky Novgorod, Novgorod Oblast, Russia)
1917 - 1920ResidenceCity
3Vircburga
(Würzburg, Bavaria, Germany)
25.05.1957Place/time of deathCity
4Vācija
(Germany)
1944EmigratedCountry
5Zebrenes pagasts
(Zebrenes pagasts, Dobeles novads)
(Nav norādīts)EducationParish
6Zante
(Zante, Zantes pagasts, Tukuma novads)
(Nav norādīts)EducationVillage
7Gaiķu pamatskola
("Gaiķu pamatskola", Vecgaiķi, Gaiķu pagasts, Saldus novads, LV-3873)
(Nav norādīts)EducationBuilding, house
8Kuldīga
(Kuldīga, Kuldīgas novads)
(Nav norādīts)EducationCity
9Liepājas iela 31, Kuldīga
(Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301)
1892 - 1896EducationBuilding, house
10Zebrene
(Zebrene, Zebrenes pagasts, Dobeles novads)
1885EducationVillage
11Zante
(Zante, Zantes pagasts, Tukuma novads)
1886EducationVillage
12Gaiķu pamatskola
("Gaiķu pamatskola", Vecgaiķi, Gaiķu pagasts, Saldus novads, LV-3873)
1887EducationBuilding, house
13Plātere
(Plātere, Madlienas pagasts, Ogres novads)
1896 - 1914Working placeVillage
14Salaspils
(Salaspils, Salaspils novads)
1896 - 1914Working placeCity
15Stukmaņi
(Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads)
1896 - 1914Working placeVillage
16Stukmaņi
(Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads)
1896 - 1914Working placeVillage
17Ragaciems
(Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads)
1896 - 1914Working placeVillage
18Dubulti
(Kūdra, Jūrmala)
1911 - 1914Working placePart of a city
19Rīga
(Rīga)
1921 - 01.06.1940Working placeCity
20Plātere
(Plātere, Madlienas pagasts, Ogres novads)
1896 - 1897Working placeVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.