Eglons Pēters Spēks

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

@@@@: Author (9); Person of reception (13)

Ilustrācijas: Person in photo(2)

VardasEglons Pēters Spēks
KopsavilkumsEglons Pēteris Spēks (1925–1991) – jūrnieks un rakstnieks. Divu romānu un īsprozas krājuma autors. 1945. gadā nonācis Zviedrijā, apguvis tālbraucēja stūrmaņa profesiju, darba gaitās nonācis dažādās zemēs un piestājis dažādās pasaules ostā. Jūrnieku ikdienas dzīve, tālajās zemēs un svešos ļaudīs pieredzētais, kā arī paša trimdniecības pārdzīvojumi devuši vielu stāstu un noveļu grāmatām, tāpat arī būtiska proza tematiskā līnija - leģionāra un mežabrāļa gaitās pieredzētais.
Personiska informācijaDzimis koktirgotāja ģimenē.

1945: rudenī ar airu laivu kopā ar brāli izdevies no Kurzemes nokļūt Zviedrijā.
Profesionālā darbība

Literārā darbība

Rakstniecībai pievērsies, dzejnieces Veronikas Strēlertes mudināts.
1952
: pirmā publikācija - stāsts "Nakts Krētā" mēnešrakstā "Ceļa Zīmes", 9. numurā.
Īsprozas darbi un fragmenti no romāniem publicēti laikrakstos "Latvija Amerikā", "Latvju Vārds", "Latvija", mēnešrakstos "Ceļa Zīmes", "Jaunā Gaita", žurnālā "Daugavas Vanagi".
1959: piedalījās jauno rakstnieku vakarā Stokholmā; 1960: piedalījās Eiropas Latviešu jaunatnes apvienības (ELJA) VII kongresā Gēteborgā.
1965: 13. februārī laikrakstā "Laiks" publicēta ziņa, ka Eglons Spēks "raksta savu pirmo romānu par jūrbraucēju gaitām, arī pats kā zviedru tankkuģa stūrmanis piedzīvojis dažu drāmatisku brīdi. Aizvadītajā Jaungada naktī, Amerikas krasta tuvumā, pie stūres rata stāvot, viņš „par mata platumu" novērsis sadursmi ar pretimbraucēju kuģi."
1967: maijā Vesterosā piedalījās latviešu Jaunatnes dienās, arī literārajā vakarā.


Literārie darbi

1970: stāstu un noveļu krājums "Es redzēju jūriņāi".
1973: romāns "M. T. Viktorija"; fragmenti periodikā publicēti ar nosaukumu "Eļļas kuģis Viktorija".
1976: "Montreālas Latviešu biedrības Ziņotājā" publicēts fragments no romāna "Zebrus".
1981: periodikā laikrakstā "Latvija" fragments no autobiogrāfiska darba "Dzintarjūras vasara 1981".
1987: romāns "Zvaigzne vētrā".

Tulkotājs

1956: Veino Linna romānu "Nezināmajam kareivim" (oriģinālnosaukums "Krusti Karēlijā) (Kopenhāgena: Imanta).
Citātu galerija

Par stāstu un noveļu krājumu "Es redzēju jūriņāi" (Mineapole, 1970)

īs grāmatas publicēšana ir "vēsturisks" notikums mūsu rakstniecībā, jo tā ir grāmata, ko sarakstījis profesionāls jūrnieks. [..] Eglons Spēks Ir raitas un gleznainas valodas meistars, un viņa stils liecina nevien par dotībām, bet arī par ilgu un rūpīgu darbu. [..] Ar jūrniekiem raksturīgā žargona lietošanu Eglons Spēks ir bijis atturīgs. Un tas ir labi. Citādi viņš būtu kļuvis banāls, tāpat kā viens otrs mūsu rakstnieks ar pārmērīgu karavīru žargona lietošanu. [..] Eglons Spēks Jau ar pirmo grāmatu mūsu literatūrā ienāk nevis kā iesācējs, bet kā nobriedis rakstnieks. Jau stāsta Lidzivis pārstrādāšana liecina, ka viņam ir stingra paškrltlka un atbildības sajūta. Tas garantē nākamai grāmatai vēl augstāku kvalitāti. Bet jau ar Es redzēju Jūriņā! Eglons Spēks Ir pierādījis, ka viņš tiešām ir - spēks: jauns, savdabīgs un vērtīgs spēks mūsu rakstnlecībā".

Apse, Arnolds. Grāmata ar jūras elpu. Latvija, 1970, 4. jūl.


Par romānu "M. T. Viktorija" (Vesterosa, 1973)

"M. T. Viktorija ir pavisam cita paveida "jūrnieku romāns". Tā sižetu veido kuģa kā peldošas minipasaules ikdienas literāri nesadrāmatizētais plūdums. Spēka M.T.Viktorija ir atkal reiz viens tāds ārpus Latvijas uzrakstīts literārs darbs latviešu valodā, kas iezīmē vēl vienu, Jāņa Rudzīša savā laikā prasītu, jaunu dimensiju mūsu literātūrā. Spēka pieeja tematam un vielas apstrādājums ir tik savdabīgs, tik mērķtiecīgi izturēts. [..] Spēka atainotā jūrnieku dzīve nav, tātad, "elpu aizrāvējs", drāmatisku notikumu, ārējo norišu pārbagāts romāns. Bet tas, turpretī, ir romāns, kuŗa lappuses ir it kā piesātinātas ar cilvēka ikdienas drāmu starp navigāciju un erotiku. Tā ir pastāvīgu spriegumu pilna kuģa dažādu tautību personāla attieksmju pielādēta ainava. [..] Nekāda "mākoņa mastā" Spēka romānā nav, nekādas daiļdzejas prozā. Bet ir gan brīnišķas krāsu gleznas, atturīgi, lietišķīgi vēstījot par saullēktiem pār okeanu, ko redz kuģinieks sardzē."

Irbe, Gunars. Eglona Spēka minikontinents. Jaunā Gaita, Nr. 104, 1975.

Nodarbesauthor
sailor
Birth time/place09.04.1925
Liepāja
Liepāja

EducationLiepājas pilsētas 8. pamatskola
Liepāja
Liepāja

Liepājas Valsts tehnikums
Liepāja
Liepāja

1962
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

Beidzis Stokholmas tirdzniecības flotes virsnieku skolu, ieguvis tālbraucēja stūrmaņa tiesības.

Participation in organisationsLatviešu Rakstnieku apvienība

Latvijas PEN klubs
ServiceLatvian Legion

Par karavīru kļuva 16 gadu vecumā; kā leģionārs cīnījās Volhovā, Opočkā un Kurzemē. Pēc kapitulācijas dodas uz tēva mājām, ar brāli, arī bijušo leģionāru devās mežā, kur nodzīvoja 6 mēnešus.

TravelledĒģipte
Egypt

Skageraks
Skagerrak

Botnijas līcis
Gulf of Bothnia

Gdaņskas līcis
Gulf of Gdansk

Āfrika
Africa

Mēklenburgas līcis
Bay of Mecklenburg

Somijas līcis
Gulf of Finland

Maroka
Morocco

00.12.1957
Ņujorka
New York, USA
Place/time of death27.02.1991
Vesterosa
Västerås, Västmanland, Sweden

Buried23.03.1991
Irsta
723 55 Irsta, Sweden
Apbedīts Irstas kapsētā.
ApbalvojumiJāņa Jaunsudrabiņa balva
Balva piešķirta par stāstu un noveļu krājumu "Es redzēju jūriņāi".
1971

Kartes leģendaRodomi rezultatai 1-1515.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Liepāja
(Liepāja)
09.04.1925Birth time/placeCity
2Vesterosa
(Västerås, Västmanland, Sweden)
27.02.1991Place/time of deathCity
3Irsta
(723 55 Irsta, Sweden)
23.03.1991BuriedCity
4Liepāja
(Liepāja)
(Nav norādīts)EducationCity
5Liepāja
(Liepāja)
(Nav norādīts)EducationCity
6Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
1962EducationCity
7Ņujorka
(New York, USA)
01.12.1957TravelledCity
8Ēģipte
(Egypt)
(Nav norādīts)TravelledCountry
9Skageraks
(Skagerrak)
(Nav norādīts)TravelledStrait of the Sea
10Botnijas līcis
(Gulf of Bothnia)
(Nav norādīts)TravelledSea, sea bay
11Gdaņskas līcis
(Gulf of Gdansk)
(Nav norādīts)TravelledSea, sea bay
12Āfrika
(Africa)
(Nav norādīts)TravelledRegion, area
13Mēklenburgas līcis
(Bay of Mecklenburg)
(Nav norādīts)TravelledSea, sea bay
14Somijas līcis
(Gulf of Finland)
(Nav norādīts)TravelledSea, sea bay
15Maroka
(Morocco)
(Nav norādīts)TravelledCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.