Kā saule pret savu karstumu

Recenzija par Andra Ogriņa dzejoļu krājumu "Debesu punkti" (Pētergailis, 2017).

Publisher

Latvijas Rakstnieku savienība

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

2

ISSN

2501-0220

Classifier

Person of reception

Publishing year/ place

06.2017, Rīga