Blaumaņa zelts

Pilns nosaukums: Blaumaņa zelts:
rakstnieks savā laikā, darbos un cilvēkos

Galvenā redaktore Ieva Kolmane.
Redaktors Guntis Berelis.
Vāka dizains – Māris Sīmansons.

Publisher

Izdevniecība "Karogs"

Type of publication

Book

Type of work

Original work

ISBN

998450588X

Person of reception

Publishing year/ place

2008, Rīga