Gombrich's Sense and Sensibility, or Obituary to the Knight of Art History

Bibliogrāfija
Ābele, K. (2002). Gombrihta prāts un jūtīgums jeb piemiņas vārdi mākslas vēstures bruņiniekam. Letonica, Nr. 8, 259. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

8

ISSN

1407-3110