Dzīves dziesma sarkanā

4 pictures

Cits nosaukums: Dzīves dziesma sarkanā: Ojārs Vācietis un viņa laiks.
Teksts latviešu un krievu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.