How Mārcis Zīraks Became Ziemciešu Marija

BibliogrāfijaGudriķe, B. (2004). Kā Mārcis Zīraks kļuva par Ziemciešu Mariju. Letonica, Nr. 10, 126. - 131. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

10

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

2004, Rīga