Kārlis Arājs - in Memoriam

BibliogrāfijaPakalns, G. (2001). Atvadoties no Kārļa Arāja. Letonica, Nr. 6/7, 236. - 238. lpp

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

6/7

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

2001, Rīga