The Mosaic of Impressions

BibliogrāfijaPelše, S. (2001). Impesiju mozaīka. Letonica, Nr. 6/7, 186. - 188. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

6/7

ISSN

1407-3110

Author

Publishing year/ place

2001, Rīga