Two Books Dedicated to the History of Latvian Book-Publishing

BibliogrāfijaFrīde, Z. (2001). Divas grāmatas, veltītas latviešu grāmatniecības vēsturei. Letonica, Nr. 6/7, 183. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

6/7

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

2001, Rīga