The Search for National Identity in Latvian Dancing

BibliogrāfijaSpalva, R. (2001). Nacionālās identitātes meklējumi latviešu dejā. Letonica, Nr. 6/7, 105. - 126. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

6/7

ISSN

1407-3110

Author

Publishing year/ place

2001, Rīga