The Concept of Man in the Traditional Culture. The Body and its parts in Latvian Folklore

BibliogrāfijaRižkova, S. (2001). Cilvēka koncepcija tradicionālajā kultūrā: ķermenis un tā daļās latviešu folklorā. Letonica, Nr. 6/7, 92. - 104. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

6/7

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

2001, Rīga