Illustrations in the First Latvian Literary Magazines

BibliogrāfijaPujāte, I. (2001). Ilustrācijas pirmajos latviešu literārajos žurnālos. Letonica, Nr. 6/7, 26. - 49. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

6/7

ISSN

1407-3110

Author

Publishing year/ place

2001, Rīga