Memory Album Tradition in Latvia: Social Context

BibliogrāfijaMeistere, B. (2000). Atmiņu albumu tradīcijas Latvijā. Sociālais konteksts. Letonica, Nr. 5, 52. - 68. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

5

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

2000, Rīga