Historiography of Latvian musical instruments

BibliogrāfijaMuktupāvels, V. (1999). Latviešu mūzikas instrumentu historiogrāfija. Letonica, Nr. 4, 7. - 41. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

4

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

1999, Rīga