"Don't fail to love..." (Director and playwright Pēteris Pētersons in memoriam)

BibliogrāfijaHausmanis, V. (1998). "Pie laika mīlējat..." (P. Pētersona piemiņai). Letonica, Nr. 2, 202. - 204. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

2

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

1998, Rīga