Puikas neraud, meitenes nebauda

Puikas neraud, meitenes nebauda. Elīna Kolāte un Sarmīte Kolāte sarunājas ar Ingu Gaili. Sestdiena 15. maijs, 2016

Publisher

Sestdiena

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

Person of reception

Publishing year/ place

15.05.2016