My Narrator

BibliogrāfijaVīksna, M. (1999). Mana teicēja. Letonica, Nr.3, 84. - 93. lpp. 

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

3

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

1999, Rīga