A book on Baroque sculpture in Lithuania

BibliogrāfijaGrosmane, E. (1998). Lietuvas baroka skulptūrai un dekoratīvajai plastikai veltīta grāmata. Letonica, Nr. 2, 162. - 164. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

2

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

1998, Rīga