A new collection of Latvian art history studies

Bibliogrāfija
Pelše, S. (1998). Jauns rakstu krājums Latvijas mākslas vēsturē. Letonica, Nr. 2, 158. - 161. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

2

ISSN

1407-3110

Author

Publishing year/ place

1998, Rīga