Bibliographical index of Jāzeps Rudzītis' publications.

BibliogrāfijaKursīte, J. (ievadvārda aut.). (1998). Jāzepa Rudzīša publikācijas. Bibliogrāfiskais rādītājs. Letonica, Nr. 2, 149. - 157. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

2

ISSN

1407-3110

Author of the comment

Person of reception

Publishing year/ place

1998, Rīga