The Northern dream: Henrik Ibsen's Peer Gynt in Scandinavia, Europe, Latvia

BibliogrāfijaKalnačs, B. (1998). Ziemeļu sapnis. Henrika Ibsena "Pērs Gints" Skandināvijā, Eiropā un Latvijā. Letonica, Nr. 2, 78. - 95. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

2

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

1998, Mūkusalas iela 3, Rīga