On the Cross-Roads of Nation's History

BibliogrāfijaKalniņš, J. (1998). Tautas likteņu griežos. Letonica, Nr. 1, 112. - 121. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

1

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

1998, Rīga