Organ, Cembalo and Piano Music in 18th - Century Riga and Mitau

BibliogrāfijaBreģe, I. (1998). Ērģeļu, čembalo un klaviermūzika 18. gadsimta Rīgā un Mītavā. Letonica, Nr. 1, 78. - 88. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

1

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

1998, Rīga