Latvian Folk Customs as a Manifold Source of Theatrical Proto-Forms

BibliogrāfijaZeltiņa, G. (1998). Latviešu ieražas kā daudzveidīgs teātra pirmformu avots. Letonica, Nr. 1, 62. - 77. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

1

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

1998, Rīga