Kamēr tu šo spēli spēlē

Recenzija par Ievas Melgalves romānu "Mēness teātris" (Zvaigzne ABC, 2016)

Publisher

Dienas Mediji

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

Classifier

Person of reception

Publishing year/ place

15.03.2016, Rīga