"Varbūt es esmu no mēness nokritis, bet tikai mazdrusciņ"

Saruna ar dzejnieku Kārli Vērdiņu sakarā ar dzejoļu krājuma "Pieaugušie" nākšanu klajā.
BibliogrāfijaGrīnvalde, Agrita. "Varbūt es esmu no mēness nokritis, bet tikai mazdrusciņ". Lilit. Nr. 12, 2015, [14.]–16., 18., 20., 22., 24., 26., 28. lpp.

Publisher

Žurnāls "Lilit"

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

12

ISSN

1691-2012

Person of reception

Publishing year/ place

12.2015, Rīga