Latvians about latvians: Siberia. Timofeyevka

2 pictures

Publicitātes informācija

Timofejevka ir latviešu ciems Vengerovas rajonā, gandrīz 500 km attālumā no apgabala centra Novosibirskas. Tas veidojies ap 1895. gadu, un to dibinājuši izceļotāji no Vitebskas guberņas, galvenokārt no Ludzas apriņķa. Pētot latviešu valodas un tradicionālās kultūras saglabāšanos Timofejevkā, 2004. un 2006. gadā notika ekspedīcijas uz šo ciemu. Rakstu krājumā iekļauti ekspedīciju dalībnieku, vairāku nozaru (folkloristika, valodniecība, antropoloģija, demogrāfija un vēsture) speciālistu, raksti, Timofejevkas ciema valodas vārdnīca un vietvārdu un vietu folkloras vārdnīca, 2004. gada Timofejevkas iedzīvotāju saraksts, kā arī A. Lielbārža veidotais audiovizuālais pielikums.

Bibliogrāfija
Lielbārdis, A. (Sast.). (2011). Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 190, [50] lpp.

Title in original language

Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Rakstu krājums

Type of work

Original work

ISBN

9789934820946

Publishing year/ place

2011, Rīga