Kopoti raksti 30 sējumos. 25. sējums

Dienasgrāmata (1920-1929)

Tekstu sagatavoja un komentēja Biruta Gudriķe.

Publisher

Apgāds "Zinātne"

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

Compiler

Author

Author of the comment

Publishing year/ place

1986, Rīga