Kopoti raksti 30 sējumos. 9. un 10. sējuma lugu varianti.

Raiņa lugu varianti. Uzmetumi, radāmās domas un varianti 9. sējumā iekļautajām lugām "Pusideālists", "Uguns un nakts", "Ģirts Vilks", "Zelta zirgs", kā arī 10. sējumā iekļautajām lugām "Indulis un Ārija", "Pūt, vējiņi!".

Tekstus sagatavoja un komentēja: Viktors Hausmanis, Dzidra Vārdaune.

Publisher

Apgāds "Zinātne"

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

Author

Author of the comment

Publishing year/ place

1983, Rīga