Kopoti raksti 30 sējumos. 13. sējums

Lugas.
Saturs:
Mušu ķēniņš;
Mīla stiprāka par nāvi;
Rīgas ragana;
Suns un kaķe.

Tekstus sagatavoja un komentēja Viktors Hausmanis un Gundega Grīnuma.

Publisher

Apgāds "Zinātne"

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

Author

Author of the comment

Publishing year/ place

1981, Rīga