Ducis cara rubļu jeb No svētdienas līdz svētdienai

Publicitātes informācija"Ducis cara rubļu jeb No svētdienas līdz svētdienai" ir dzimtas romāns, kurā galvenā loma atvēlēta stāstnieces vecmāmiņai Matildei Šmitei (Lečmanei), un tā
darbība risinās teju visa divdesmitā gadsimta garumā. Romānam ir savdabīga kompozīcija: tas sastāv no
astoņām daļām – no svētdienas līdz
svētdienai –, kas atspoguļo astoņus dzīves krustpunktus galvenās varones
Vilhelmīnes Kalējas dzīvē. (Respektējot savus tuviniekus, autore romānā lielāko
daļu personvārdu ir mainījusi.) Kā jau 20. gadsimtā, šie dzīves krustpunkti
allaž ir saistīti ar globāliem notikumiem, kas satricina ne tikai Mīnes pašas
dzīvi, bet arī Latviju, Eiropu un pasauli.

Dainai Grūbei izdevies parādīt sievietes pašcieņu, drosmi un izturību šķietami neizturamos dzīves
pārbaudījumos. Visos dzīves pārbaudījumos par savu vissvarīgāko balstu Mīne
atzīst gara gaismu un darba tikumu. Tomēr, kad atnāk mīlestība, arī izglītotā,
prātīgā un stiprā sieviete kļūst vāja un klūp... 

No 1897. gada, kad septiņgadīgā Mīnīte, parasta
latviešu zemnieka meita, vēl pat nenojauš, ko viņai sola lielā pasaule, līdz
notikumiem, kas aizved Mīni uz Rīgu, Pēterburgu, Maskavu, Vladivostoku un pat
Ķīnu, ierauj abu pasaules karu mutuļos, aizved izsūtījumā, liek iepazīt
visdažādākos ļaudis un pieredzēt ne tikai sāpes, bet arī neticamus brīnumus –
Mīne Kalēja ir kā latviešu gara spēka arhetips un vienlaikus arī tikai trausla
sieviete, kura spēj – kurai jāspēj – būt
stiprai laikmetā, kad runa visbiežāk bija ne jau par labklājīgu dzīvi, bet gan
tikai izdzīvošanu. Un vēl Mīne glabā kādu dzimtas noslēpumu. Ducis zeltā kaltu
cara laika rubļu – vai tie glābs no posta, vai varbūt tiem ir relikvijas spēks,
kas spēs noturēt dzimtas saknes tām pienācīgajā vietā?

Publisher

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Type of publication

Book

Type of work

Original work

ISBN

9789934063015

Author

Publishing year/ place

11.2016