Latviešu tautasdziesmas 15 sējumos. 10. sējums

Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas: precības.
Ievadu sarakstījusi Baiba Krogzeme-Mosgorda.

Publisher

Apgāds "Zinātne"

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

ISBN

9789984879475

Publishing year/ place

2013, Rīga