Raksti. 2. sējums

2. sējums
Dzejoļu krājumi (1966-1973): Galotņu gaisma ; Trešā bezgalība ; Klusuma krastā.

Veltījumi : [Ievai Bērziņai] - meitai, [Miķelim Fišeram jun.], [Emīlijai Grietiņai]- mātei, Mirdzai Ķempei, Ļeņinam, Eduardam Mieželaitim, [Jānim] Porukam, [Vilhelmam] Purvītim, [Jānim] Rainim, A[ndrejam] Vozņesenskim, I. Zandreiterei, A. Zīlei.

Publisher

Izdevniecība "Preses nams"

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

ISBN

9984002225

Author of the comment

Author

Photographer

Publishing year/ place

1996, Rīga