Literāri anatomiski tēta (iz)meklējumi. Kārlis Vērdiņš "Tētis"

Recenzija par Kārļa Vērdiņa dzejas krājumu bērniem "Tētis" (Liels un mazs, 2016).Pieejams tiešsaistēDeigelis Dainis. Literāri anatomiski tēta (iz)meklējumi. Kārlis Vērdiņš "Tētis". Ubisunt.lu.lv, 07.07.2016. (skatīts 28.07.2016).

Publisher

Ubi Sunt

Type of publication

Electronic publication

Type of work

Reception

Classifier

Publishing year/ place

07.07.2016