Grēksūdze

AnotācijaIngunas Baueres romānā diplomēts resataurators Žanis Lodēns ik vasaru dodas uz tēva mājām, lai tur pavadītu trīs laiskus atvaļinājuma mēnešus. Šajā reizē rodas iespēja arī pastrādāt – restaurēt vietējās baznīciņas altārgleznu. Gleznas autors vēlējies ne tikai attēlot Bībeles ainu, bet arī kaut ko būtisku pavēstīt... Stāsts iegūst patiesu kriminālintrigu, kurā pagātne savijas ar mūsdienām.

Publisher

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Type of publication

Book

Type of work

Original work

ISBN

9789934059575

Author

Editor

Artist

Publishing year/ place

05.2016, Rīga