Prozas žanri

SATURS

Ingrīda Kiršentāle. Ievads
Ingrīda Kiršentāle. ROMĀNS
Žanra specifika
Romāns un epossLaiks un raksturs romānāPrivātās dzīves ainasNeoficiālais vārdsAtmosfēraSintētiskumsDialoģisms un polifonisms
Žanra izveide
Romāna attīstība līdz 19. gadsimta beigāmRomāns 20. gadsimtāRomāna klasifikācijas problēmasRomāns latviešu literatūrā
Ingrīda Kiršentāle. GARAIS STĀSTS
Žanra specifik
Garais stāsts latviešu literatūrā
Benita Smilktiņa. ĪSAIS STĀSTS
Žanra specifika
Žanra vēsturiskā attīstība
Īsais stāsts latviešu literatūrā
Benita Smilktiņa. NOVELE
Žanra specifika
Žanra vēsturiskās attīstība
Novele latviešu literatūrā
Ingrīda Kiršentāle. LITERĀRĀ PASAKA
Žanra izveidošanās un attīstība
Latviešu literārā pasaka
Dzidra Vārdaune. ESEJA
Dzidra Vārdaune. EPIFĀNIJA, MINIATŪRA, TĒLOJUMS
Ingrīda Kiršentāle. Nobeigums

Publisher

Apgāds "Zinātne"

Type of publication

Book

Type of work

Original work

ISBN

5796602993

Pre-publication in periodicals time/place

1991, Rīga